Záhradná architektúra

Výsadba zelene

Vykonávame komplexné služby v rámci záhradnej archytektúry

Úprava a zrovnávanie terénu

Navážka zeminy

Vytváranie kaskád

Výsadba drevín a zelene

Pokládka trávneho koberca