Zemné práce

Výkopy, terénne úpravy

Stavebná spoločnosť -  Lütmerding disponuje strojným vybavením pre drobné terénne úpravy okolo rodinných domov. 
Vŕtanie do zeme , zrovnávanie terénu , odvoz nežiaducej zeminy, alebo stavebnej sute nieje pre nás žiaden problém.